Onze spot gehoord op BNR? - Lees nu: The business owner’s guide to hyperautomation

Contactgegevens

www.ciphix.io
Delftseplein 30 M, 3013 AA, Rotterdam
+31 10 307 05 93

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ciphix B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt . Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Contactgegevens (zoals uw naam en e-mail adres) Eventuele informatie die u met ons deelt via het open tekst veld van de contactpagina op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ciphix.io, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ciphix B.V. verwerkt enkel uw persoonsgegevens wanneer u deze aan ons heeft verstrekt, zoals hierboven beschreven. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om gehoor te geven aan uw verzoek of voor onze interne administratie. Aanvullend kan het nodig zijn dat wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de belastingaangifte, ons verplicht gegevens te verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ciphix B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 2 / 4 worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ciphix B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Ciphix B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens worden verwijderd na het afhandelen van het contactverzoek indien geen verder contact gewenst is of zolang als wettelijk verplicht.
 • Overige verstrekte informatie worden verwijderd na het afhandelen van het contactverzoek indien geen verder contact gewenst is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ciphix B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ciphix B.V. deelt in principe geen gegevens met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). Wanneer gegevens wel buiten de EER gedeeld worden, zorgt Ciphix tenminste voor passende maatregelen om de gegevens en de betrokkenen te beschermen door middel van, bijvoorbeeld, het overeenkomen van standard contractual clauses waar mogelijk. Ciphix B.V. maakt gebruik van de volgende verwerkers voor het verweken van persoonsgegevens:

 • Google Workspace (Gsuite)
 • Slite
 • Slack
 • Monday
 • Hubspot
 • Zendesk

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ciphix B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ciphix B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 3 / 4 cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ciphix B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ciphix.io. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ciphix B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ciphix B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ciphix.io.

Ciphix B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die 4 / 4 handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Ciphix kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig om hiervan op de hoogte te blijven.

Privacy Statement website (NL) Ciphix