Low-code applicaties; Los uitdagingen op met toegankelijke gebruikersinterfaces

Wat Low-code applications (of Apps) uniek maakt in vergelijking met ons overige hyperautomation aanbod, is de visuele interface. Low-code apps zijn ontworpen voor niet-technische gebruikers en zijn interactief, waardoor het een breed toepasbare automatiseringsoplossing is voor gebruikers in uw hele organisatie.

Onze software partners

Wat low-code voor uw bedrijf kan betekenen

Low-code apps zijn een veelzijdige oplossing met een scala aan toepassingen. Low-code apps zijn op zichzelf al een oplossing, door bijvoorbeeld het t creëren van een gebruiksvriendelijke interface voor complexe systemen binnen uw organisatie te faciliteren.

Voordelen van low-code

Korte ontwikkelperiode

Omdat er geen complexe code aan te pas komt, worden Low-Code Apps aanzienlijk sneller gemaakt dan traditionele Apps. Hierdoor kunt u snel handelen en snel reageren op interne en externe behoeften.

Verbetert de kwaliteit en snelheid van procesuitvoering

Een passende oplossing voor uw organisatie die efficiëntie verhoogt en bestaande processen optimaliseert.

Van toepassing op alle technologieën en alle gebruikers

Low-Code Apps bieden een interactieve en gebruiksvriendelijke interface. Dit biedt toegang tot complexe technologieën voor vrijwel iedereen. Hierdoor kunnen alle afdelingen bijdragen aan innovatie en wordt de technologie gedemocratiseerd.

Low-code apps in hyperautomation

Zoals hierboven vermeld, kunnen low-code apps een front-end oplossing bieden voor complexe technologieën die in de back-end draaien zoals artificial intelligence (of AI). Dit verbetert de kwaliteit en bruikbaarheid naarmate meer gebruikers toegang hebben tot de oplossing.

Naast de gebruikersinterface omvatten low-code apps over het algemeen integraties en automatiseringen om het doel van geoptimaliseerde efficiëntie te bereiken, fouten te verminderen en bij te dragen aan innovatie binnen organisaties.

Meer weten? Neem contact op!

Anique ter Haar, Low-code apps Specialist

aterhaar@ciphix.io

Frequently asked questions

Low-code development simplifies software creation through visual tools, enabling users to build applications with minimal coding. It accelerates development, supporting rapid prototyping and deployment, valuable for organisations responding quickly to changing business needs. Low-code applications provide all opportunities for customisation, thereby ensuring both functional and design needs are satisfied.

Low-code offers streamlined, cost-effective solutions, empowering non-technical users, fostering collaboration, and ensuring scalability. It improves user experience and aligns seamlessly with customer goals and budget constraints, reducing time-to-market and development costs.

Low-code applications occupy a pivotal position within the realm of emerging technologies, seamlessly integrating with various innovations to enhance software development. Low-code applications can collaborate with technologies such as AI, Process Mining, Integrations (iPaaS), RPA, IDP (Intelligent Document Processing), RPA and many more.

Low-code apps play a crucial role in Hyperautomation by enabling automation (with human-in-the-loop) and integrating seamlessly with various technologies and other systems. Thereby enhancing efficiency, productivity, and user experience in organisations.

Low-code platforms facilitate seamless integration with databases, APIs, and other systems. Using APIs, web services, and connectors, you can link applications with external systems, ensuring interoperability and data consistency across your IT landscape.

Yes, platforms like Mendix, OutSystems, and PowerApps support both web and mobile app development, providing versatility to create applications that cater to a wide range of user needs.

The cost of low-code application development varies based on factors like platform, project scale, and organisational needs. While it can reduce costs and development time, consider licensing fees, maintenance, and scalability. Cost-effectiveness depends on individual use cases and benefits gained from accelerated development.

Absolutely! Mendix and OutSystems allow extensive customisation, ensuring your applications align perfectly with your brand and operational requirements. These platforms provide a creative canvas to tailor solutions uniquely to your business.

Join our Webinar
March 14th - 11:00
The Low-code advantage:
Streamlining Manufacturing

Discover how the adaptability of Low-code app development can eliminate inefficiencies in processes and facilitate data-driven decision making.

Video afspelen